Hibah Takaful

Perlindungan Komprehensif Untuk Anda Dan Orang Tersayang Anda

FWD Kasih

Mikrotakaful mampu milik dari hanya RM2.03 sebulan

Hibah Dengan Takaful

Hibah = Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

Perancangan Hibah sangat penting dalam masyarakat sekarang kerana harta hibah tidak termasuk dalam pembahagian faraid.

Hibah Takaful adalah pemberian secara kasih saying kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa mengharapkan balasan semasa hidup dalam bentuk wang pampasan takaful.

Hibah Takaful mula diperkenalkan dalam bidang industry takaful dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (APKI 2013) dan telah disahkan oleh undang-undang dalam Jadual 10 APKI 2013.

Manfaat Hibah

Dijamin lulus 100% tanpa sebarang pemeriksaan kesihatan.

Individu berpenyakit turut layak untuk membuat perancangan Hibah ini.

Manfaat hilang upaya kekal sehingga umur 75 tahun.

Manfaat kematian kemalangan pampasan sebanyak RM10,000.

Tambahan 5% manfaat pemulihan akibat hilang upaya kekal selama 5 tahun.

Hak istimewa penjagaan keluarga.

Pembayaran RM2,000 manfaat ihsan.

Pelan ini membayar manfaat secara sekaligus untuk membantu keluarga anda daripada segi kewangan apabila anda meninggal dunia.
Sekiranya anda menjadi kurang upaya secara kekal dan menyeluruh, kami akan membayar jumlah dilindungi sepenuhnya.
Kami membayar 200% dari jumlah yang dilindungi sekiranya anda meninggal dunia akibat kemalangan.
Dapatkan manfaat perkhidmatan telekonsultasi selama 6 bulan dengan doktor yang berkelayakan dari keselesaan dan keselamatan rumah anda
FWD Kasih telah diperakui oleh Bank Negara Malaysia sebagai pelan perlindungan yang berpatutan dan mudah difahami, dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas. Di bawah kempen Baucar Perlindungan Tenang, anda boleh memohon baucar bantuan kewangan berjumlah RM75! Daftar sekarang dengan Baucar Perlindungan Tenang supaya sumbangan tahun pertama anda dibiayai!

Soalan lazim FWD Kasih

Bagaimanakah saya boleh membuat tuntutan?
Hanya dengan 3 langkah yang mudah anda boleh mengemukakan tuntutan anda: Isi borang tuntutan Kumpulkan semua dokumen sokongan yang anda perlukan Kirimkan borang anda dengan dokumen sokongan Anda boleh melayari Halaman Tuntutan sekiranya ingin membuat sebarang tuntutan atau boleh mengemukakan tuntutan anda dengan log masuk ke myPortal di www.fwd.com.my/en/myportal/.